Aplinkosauginis švietimas, ekologinis ugdymas, biologinės įvairovės išsaugojimas

Teisė į švarią ir saugią aplinką, kurioje mes gyvename, neabejotinai yra modernios, atsakingos visuomenės vertybė ir turi būti puoselėjama kartu su kitomis politinėmis ir pilietinėmis žmogaus teisėmis.

Kultūros centro “In Actio” siekdamas aplinkosauginių tikslų įgyvendina aplinkosauginio šveitimo, ekologinio ugdymo, gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektus, skatina nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų, bendruomenių ir valdžios institucijų bendradarbiavimą.

Aplinkosauginio švietimo tikslas – ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

Siekiant darnaus vystymosi ir prisidėti prie gamtos išsaugojimo, Kultūros centras “In Actio” savo veiklą grindžia ekologiniais principais: naudoja energiją taupančias technologijas, prieš spausdinant visada pagalvoja, ar tai būtina, kruopščiai rūšiuoja atliekas.

Kultūros centras “In Actio” siekdamas užsibrėžtų tikslų vykdo šiuos projektus: