Žmogaus teisių ugdymo ilgalaikis tikslas – sukurti tokią kultūrą, kurioje žmogaus teisės yra suprantamos, ginamos ir gerbiamos.

Viso pasaulio žmogaus teisių ugdytojų tikslas yra bendras – ugdyti visuomenę, kurioje žmogaus teisės vertinamos ir gerbiamos.

Vis dėlto, Žmogaus teisių ugdymo siekis nėra vien tokia kultūra, kur kiekvienas žino savo teises, žinojimas nebūtinai reiškia pagarbą, visada atsiras žmogaus teisių pažeidėjų. Žmogaus teisių kultūra yra susipynusių požiūrių, įsitikinimų, elgesio modelių, normų ir taisyklių tinklas.

Kultūros centro “In Actio” siekia atskleisti šio susidariusio tinklo raizginius įgyvendinat šiuos tikslus:

Šiuo metu pasaulis yra toks, kuriame žmogaus teisės pažeidžiamos visur aplink mus. Dėl šios priežasties esame pasiryžę keisti visą pasaulį, dirbant čia pat! Tai – vienas svarbiausių mūsų, kaip žmogaus teisių ugdytojų, darbo aspektas.

Atsižvelgiant į tai, Kultūros centras “In Actio” žmogaus teisių ugdymo tikslus skirsto į tris pagrindines sritis:

Kultūros centras “In Actio” siekdamas užsibrėžtų žmogaus teisių ugdymo tikslų vykdo šiuos projektus: