“EcoCalls” – tai tarptautinė Kultūros centro “In Actio” (LT) ir kitų Lenkijos, Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos organizacijų iniciatyva aplinkosaugos siryje, kurios tikslas yra sujungti aplinkosaugą ir verslumą bei tokiu būdu paskatinti jaunus žmones tapti atsakingais vartotojais ir visuomenės nariais.

Siekiant darnaus vystymosi tikslų yra svarbu skatinti visuomenės kūrybiškumą ieškant naujų atliekų perdirbimo ir jų panaudojimo būdų. Siekiama, kad iki 2030 m. Europos Sąjungoje būtų perdirbta 65 proc. komunalinių atliekų, kurios dabar patenka į sąvartynus.

Projekto metu įvairių užsiėmimų pagalba jauni žmonės buvo skatinami ne tik suprasti, kodėl yra svarbu suteikti jau nebenaudojamiems daiktams “antrą gyvenimą”, bet ir kaip tai gali padaryti patys.

Apjungiant ekologiją ir verslumą projekto metu  jaunimas buvo skatinamas kūrybiškai pažvelgti į antrinių atliekų panaudojimą ir pritaikymą įvairiems buityje naudojamiems daiktams, žaislams papuošalams. Jaunimo mainų metu jaunuoliai ieškojo naujų būdų bei technikų, kurios suteiktų “antrą gyvenimą” daiktams, kurie jau yra nenaudojami bei paruošė šių perdirbtų daiktų turgų. Suorganizuotas turgus – tai priemonė komercializuoti iš antrinių žaliavų jaunimo pagamintus gaminius ir taip paskatinti jaunimo verslumą. Visos veiklos buvo paremtos neformalaus ugdymo metodais, rėmėsi demokratijos, tolerancijos bei pagarbos vienas kitam principais.

Kartu su  aplinkosaugos, darnaus vystymosi ir verslumo skatinimo dimensijos projekto metu buvo svarbi tarpkultūrinė dimensija ir kultūrų įvairovės skatinimas. 30 dalyvių ir grupių vadovų atstovavo 5 skirtingas Europos šalis (Lietuvą, Lenkiją, Latviją, Rumuniją, Slovėniją) ir dar daugiau skirtingų kultūrų (keletas dalyvių priklausė mažumoms), kurie kartu dirbo aštuonias dienas turėdami bendrą tikslą.

Projekto metu gvildenant aplinkosaugos ir verslumo problemas dalyviai visada buvo skatinami dalintis savo patirtimi ir jų realijomis, kas padėjo suvokti ir skirtingų kultūrų įtaką šiems klausimams. Taip pat savo kultūras dalyviai pristatė ne tik tarpkultūrinio vakaro metu, bet ir pristatydami savo miestus per užsiėmimą “I came from” ar laisvu laiku bendrai leisdami laisvą laiką ir bendraudami. Projektas sudarė palankias sąlygas pažinti kultūrų skirtumus bei aptarti dėl to iškilusias problemas, kurios dažnai veda į diskriminaciją.

Projektas vyko 2013 m. gegužės 28 d. – birželio 5 d. Vilniuje.

Facebooktwitterlinkedinmail