Tarpkultūrinis dialogas, socialiai angažuotas menas, jaunieji menininkai, parodos, medijos

Mes tikime humanizmo idealais, tikime, kad galime sukurti geresnį, taikingesnį ir harmoningesnį pasaulį.  Siekiame pažinimo ir atviresnės visuomenės, žmonių solidarumo ir dalyvavimo sprendimų priėmimo procese. Mes ugdome ir skatiname dalyvauti, siekiame sukurti geresnės ateities viziją visiems Lietuvos ir pasaulio žmonėms.

Siekiame būti stipria ir kompetentinga nevyriausybine organizacija, būti tvaria jungtimi ir patarėju tarp skirtingų visuomenės grupių, inicijuoti ir realizuoti projektus, kurie kuria vertę bei griauna nepasitikėjimo sienas.

Realizuodami savo sumanymus bei tiesdami kultūrų tiltus, bandome atverti pasaulio įvairovės grožį Lietuvai, o Lietuvą pristatyti pasauliui. Mes žinome, kad galime. Padarykime tai kartu!

„In Actio“ yra tarptautinių tinklų – Anna Lindh fondas, Europos Azijos nevyriausybinių organizacijų tinklas BeVolunteer.net, Lietuvos – Palestinos nevyriausybinių organizacijų tinklas ir kitų organizacijų – aktyvūs nariai.

Kultūros centras “In Actio” siekdamas užsibrėžtų tikslų vykdo šiuos projektus: