Savanorystė, beglobiai vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, socialinės rizikos šeimos, socialiai jautrių grupių integracija

Kultūros centras “In Actio”, skatindamas socialinę integraciją Lietuvoje, vykdo įvairius socialinius projektus ir nuolat laukia savanorių prisidedant prie jau vykdomų veiklų ir prie naujų idėjų įgyvendinimo.

„In Actio“ skatina socialines inovacijas ir įvairių visuomenės grupių socialinę integraciją per neformalųjį švietimą, jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje skatinimą ir jų integravimą į visuomeninį gyvenimą, vysto savanorystės veiklą.

Savanorystė – tai laisva valia ir savo iniciatyva dirbamas nuolatinis ar trumpalaikis tiesiogine materialine išraiška neatlygintinas darbas, kuris kiekvienam nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, religijos, politinių įsitikinimų, amžiaus ar sveikatos suteikia galimybę panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, įgauti naujų žinių, susirasti draugų, įsitraukti į darbą ir keisti socialinį šalies gyvenimą. Savanoriai atlieka tuos darbus, kurie yra reikalingiausi tuo metu visuomenei.  Savanoriškoji tarnyba suteikia jaunam žmogui galimybę bendrauti, tobulėti ar dalintis savo patirtimi.

Socialinės inovacijos – tai socialinių naujovių ir modelių, padedančių efektyviai spręsti socialines problemas, operatyviai reaguoti į šiuolaikinės visuomenės iššūkius, diegimas.

Socialinės inovacijos atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant kelis pagrindinius klausimus:

Kultūros centras “In Actio” siekdamas užsibrėžtų žmogaus teisių ugdymo tikslų vykdo šiuos projektus: