In Actio už Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus

Kultūros centras “In Actio” remia Jungtinių Tautų  darnaus vystymosi tikslus.

Jungtinių Tautų viršūnių susitikime (2015.09.25) dalyvaujant daugiau kaip 150 valstybių ir vyriausybių vadovų patvirtinto Darnaus vystymosi darbotvarkę ir Darnaus vystymosi tikslus.

Mes tikime jų būtinumu, todėl kviečiame susipažinkite su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais išsamiau:

 1. tikslas. Panaikinti visų formų skurdą visose šalyse (plačiau)
 2. tikslas. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį (plačiau)
 3. tikslas. Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę (plačiau)
 4. tikslas. Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi (plačiau)
 5. tikslas. Pasiekti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą (plačiau)
 6. tikslas. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją  (plačiau)
 7. tikslas. Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija (plačiau)
 8. tikslas. Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą  (plačiau)
 9. tikslas. Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir skatinti naujoves (plačiau)
 10. tikslas. Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse (plačiau)
 11. tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs (plačiau)
 12. tikslas. Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius  (plačiau)
 13. tikslas. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (plačiau)
 14. tikslas. Išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius darniam vystymuisi  (plačiau)
 15. tikslas. Saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės būklės blogėjimą ir pakeisti šį procesą priešinga kryptimi bei sustabdyti biologinės įvairovės praradimą (plačiau)
 16. tikslas. Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais (plačiau)
 17. tikslas. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę (plačiau)