Kas yra Kultūra? Dažniausiai išgirdus šį klausimą mintyse iškyla šokiai, dainos, piešiniai ar fotografijos. Lotyniškai „cultura“ reiškia apdirbimą, ugdymą, lavinimą, tobulinimą. Kultūros centrui In Actio kultūra – tai visų pirma santykiai tarp žmonių – nesenstančių visuotinių vertybių, tokių kaip pagarba vienas kitam ar laisvė rinktis, puoselėjimas.

Daug metų dirbdami ugdant jaunus žmones bei šviesdami visuomenę, pastebėjome koks svarbus yra mūsų pačių kultūros santykis su kitomis pasaulio kultūromis. Dažnai, susitikus kitų šalių atstovus, dalyviai senas tradicijas ar šventes prisimena norėdami pabrėžti mūsų kultūros išskirtinumą, siekdami atrodyti moderniais gilinasi į jaunųjų menininkų pasiekimus šiuolaikinio šokio, fotografijos ar filmų kūrimo srityse.

In Actio, kaip kultūros centro, misija – pristatyti „Pasaulio Kultūras Lietuvai, o Lietuvą Pasauliui“. Šio tikslo siekiame kultūros, švietimo, jaunimo, tarptautinių projektų pagalba.

Plačiau: Kultūros centras In Actio

2006 metais įkurtas Kultūros centras In Actio yra įgyvendinęs daug projektų vykdytų tarptautiniu ar Lietuvos lygiu, kultūros, švietimo, jaunimo srityse. Kviečiame susipažinti!

Mūsų projektai

 Kultūros centras In Actio – yra šių tarptautinių tinklų narys:

Anna Lindh Fondas

Bevolunteer.net