Slide Atrask save, pažink pasaulį! Atrask save, pažink pasaulį!

Kultūros centras "In Actio"

2006 m. įkurtas Kultūros centras „In Actio“ savo veiklą grindžia socialinės įtraukties,tarpkultūrinio pažinimo ir dialogo skatinimu.

Tai inovatyvi, gyvybinga, kultūros tiltus tiesianti, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija. Mes savo veiklą grindžiame žmogaus teisių, savitarpio supratimo bei atvirumo plėtros principais. Vykdydami projektus mes tiesiame kultūrinius tiltus – atveriame pasaulio grožį Lietuvai, o Lietuvą pristatome pasauliui.

Per kelis metus tarptautinių projektų pagalba šimtams Lietuvos jaunų žmonių bei dirbančių su jaunimu ar kultūra suteikėme galimybę pažinti kitas šalis, įgyti, lavinti, tobulinti įvairius socialinius bei profesinius įgūdžius.

Siekdami užtikrinti ilgalaikį tarptautinį bendradarbiavimą, tapome tarptautinių tinklų – Anna Lindh fondas, Europos Azijos nevyriausybinių organizacijų tinklas BeVolunteer.net, Lietuvos – Palestinos nevyriausybinių organizacijų tinklas ir kt. – aktyviais nariais.

Parodos, savanorystės gidas, socialiniai video projektai, lietuvių kalba parengtas vienas svarbiausių Europos Tarybos leidinių – “KOMPASAS – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu”, yra tik dalis produktų sukurtų įvairių projektų metu. Plačiau apie juos skiltyje „Portfolio“ bei Kultūros centro “In Actio” svetainėje YouTube socialiniame tinkle.

Iškelti plataus mąsto Kultūros centro „In Actio“ tikslai, įpareigojo nuolatos plėsti bei tobulinti mūsų veiklas. „In Actio“ skatina jaunų žmonių iniciatyvas, organizuoja tarptautinius jaunimo mainus, seminarus, mokymus, konferencijas, rengia parodas skirtingų pasaulio kultūrų pristatymus, verčia bei adaptuoja profesinę literatūrą, tyrimų pagalba, analizuodami visuomenės poreikius, kuria naujas neformalaus ugdymo metodikas; organizuoja tarptautinės savanorystės projektus. 2012 metais užsimezgus bendradarbiavimui su Aleksandrijos Biblioteka („Bibliotheca Alexandrina“, Egiptas) lygiavertės partnerystės pagrindu, In Actio Vilniuje įkūrinėja pirmąją Baltijos šalyse Arabų biblioteką, o Aleksandrijos Bibliotekoje – Lietuviškų knygų skyrių. Tai unikalus projektas, kuris jau greitai leis prisijungti prie vienos didžiausių pasaulyje Bibliotekų.

Bendradarbiaudamas su partneriais Kultūros centras „In Actio“ visuomet pasisako už lygiavertę partnerystę. Savo veikla skatina nevyriausybinių organizacijų, švietimo, kultūros ir valstybinių institucijų, verslo bei žiniasklaidos sektorių bendradarbiavimą vietiniu ar tarptautiniu lygiu. Šiuo metu In Actio partnerių bei veiklos rėmėjų tinklą sudaro partneriai Lietuvoje, Europoje, Afrikoje, Azijoje bei centrinėje Amerikoje

„In Actio“ veikia 4 srityse:

Žmogaus teisių ugdymas ir švietimas
Savanorystė, beglobiai vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, socialinės rizikos šeimos, socialiai jautrių grupių (pabėgėlių, mažumų) integracija
Tarpkultūrinis dialogas, socialiai angažuotas menas, jaunieji menininkai, parodos, medijos
Aplinkosauginis švietimas, ekologinis ugdymas, biologinės įvairovės išsaugojimas

 

 

Kultūros centras In Actio Partnerių žemėlapis Slide 2006.05.21 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Save

Save