Arab-Baltic-cooperation-Group Youth for Arab Baltic Cooperation -Tarptautinis seminaras, kuris vyko Vilniuje 2012 m. lapkričio 19-25 d., subūrė 21 jaunimo darbuotoją ir organizacijų vadovą iš 4 arabų regiono šalių ir iš 6 Baltijos regiono šalių. Šio seminaro tikslas – išsigryninti bendro intereso temas ir galimus problemų sprendimo būdus aktualius tiek Viduržemio jūros, tiek Baltijos jūros regionų pilietinei visuomenei. Seminaras suteikė erdvę dalyviams keistis žiniomis ir patirtimi bei sustiprinti Arabų ir Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą. Taip pat seminare buvo skatinamas “Veiklus jaunimas” ir “Euro-Med” programų naudojimas, kaip priemones stiprinti tarpkultūrinį dialogą, aktyvų pilietiškumą ir jaunų žmonių dalyvavimą. Projektas įtraukė ne tik partneres organizacijas, bet NVO mugės bei Arabų kultūros dienų dėka pritraukė ir kitas Lietuvos organizacijas, kurios dirba arba domisi galimybėmis stiprinti bendradarbiavimą ir partnerystę su arabų regionu. Tokiu būdu projekto matomumas ir rezultatų sklaida pasiekė dar didesnę auditoriją.

Tarpkultūrinė dimensija ir kultūrų įvairovės skatinimas buvo vienas iš mokymo kursų prioritetų. 20 dalyvių atstovavo 10 skirtingų Europos šalių ir dar daugiau skirting kultūrų (keletas dalyvių priklausė mažumoms), kurie kartu dirbo šešias dienas turėdami bendrą tikslą. Projekto metu gvildenant socialines problemas dalyviai visada buvo skatinami dalintis savo patirtimi ir jų realijomis, kas padėjo suvokti ir skirtingų kultūrų įtaką šiems klausimams. Taip pat savo kultūras dalyviai pristatė ne tik tarpkultūrinio vakaro metu, bet ir pristatydami savo organizacijas ar laisvu laiku bendrai valgydami, bendraudami. Programa sudarė palankias sąlygas pažinti kultūrų skirtumus bei aptarti dėl to iškilusias problemas, kurios dažnai veda į diskriminaciją ypač dirbant su mažiau galimybių turinčiu jaunimu.Arab-Baltic-cooperation Taigi šio projekto metu dalyviai ne tik asmeniškai pažino kitas kultūras, tačiau pažvelgė į kultūrų įvairovės klausimą iš darbo su jaunimu prizmės. Tapkultūriškumas buvo aptartas ir į šį klausimą buvo pažvelgtą ir kaip svarbų tarptautinių projektų kokybės kriterijų, buvo aptartos įvairios situacijos, kurios iškyla dėl susidūrusių skirtingų kultūrų bendradarbiavimo metu bei tai kaip reikia užtikrinti tarpkultūrinį mokymąsi šių projektų metu.

Projektas Youth for Arab Baltic Cooperation siekė savo pasiūlyta programa bei metodais iškelti problemas, su kuriomis susiduria dabartinė Europa ir jos kaimynės iš arabų kraštų bei siekė suteikti dalyviams įgūdžių, žinių bei metodų bagažą, kurį galėtų naudoti darbe su jaunimu šioms problemoms spręsti ir/ar jas iškelti visuomenėje. Dalyviai atlikdami įvairias užduotis dalinosi savo patirtimi bei jų šalyse, bendruomenėse esančia situacija įvairiais socialiniais klausimais tokiais kaip jaunimo nedarbas, mažumų diskriminacija, smurtas šeimose ir pan. Šis patirčių ir esančios situacijos dalinimasis leido dalyviams suvokti, kad dažnai problemos yra panašios, tačiau sprendžiamos skirtingais būdais. Tai paskatino net keleta tolesnių bendradarbiavimo idėjų tarp dalyvių ir jų organizacijų. Temos tokios kaip laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms buvo liečiamos įvairių užsiėmimų metu, kurie iššaukdavo intencyvias diskusijas apie esančią situaciją dalyvių šalyse, Europos bendrijoje bei arabų regione. Šis projektas ypač skatino bendradarbiavimo veiklas/projektus bei kėlė klausimus, kurie padėtų užtikrinti tokių projektų kokybę. Todėl programos pasiūlytos temos ir metodai padėjo dalyviams ugdyti kompetencijas, kurios ne tik skatintų Europos pilietiškumą, tačiau ir akcentavo kaip reikia dirbti su jaunimu/savanoriais, kad šias vertybes ir jie ugdytųsi bei skleistų.

Arabų Kultūros dienosProjektu Youth for Arab Baltic Cooperation bu skatinama dalyvių aktyvų dalyvavimą, toleranciją, tarpusavio supratimą, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, komandinio darbo ir pagaliau mokymosi visą gyvenimą principus. Mes tikime, kad kuo atidžiau programa yra paruošta, tuo didesnį poveikį pasieki dalyviams. Kadangi patyriminis mokymasis buvo vienas iš svarbiausių šio seminaro mokymosi įrankis, projektas užtikrino dalyvių saviraišką bei motyvaciją gerinti savo įgūdžius ir žinias bei gilintis į bendradarbiavimo tarp regionų kokybės užtrikrinimą. Šio projekto nauda neapsiriboja vien tik dalyviais, kadangi jie atstovavo savo organizacijas (buvo atidžiai atrinkti, ne tik pagal motyvaciją, bet ir pagal galimybes/norą vėliau pritaikyti įgytas žinias savo darbe su jaunimu). Be to dalyviai projekto metu turėjo galimybę pabendrauti su kitomis vietinėmis organizacijomis ir vietos bendruomene (konferencijos metu), kuriems šis projektas tikime kad davė įtakos tiek ateities partnerystėm užtikrinti, tiek gilino žinias ir motyvaciją aktyviais dalyvauti įvairioje veikloje. Apie 23 projektai buvo suplanuoti šio projekto metu “Veiklus jaunimas” programos rėmuose, iš kurių jau keletą įvyko arba yra vykdomi šiuo metu. Tačiau bendradarbiavimas tarp organizacijų partnerių tęsiasi ir kitų projektų ir/ar fondų rėmuose. Skirtinga partnerių/dalyvių patirtis tik padidino projekto poveikį, kadangi dalyviai ne tik mokinosi iš ekspertų bet ir vieni iš kitų.

Seminaro “Youth for Arab Baltic Cooperation” metu buvo pasiekti šie rezultatai:Youth For arab Baltic Cooperation

 

 

Seminaro metu, dalyviai sukūrė šį filmuką:

bei paruošė šį straipsnį:

Dare to Be Curious

Mobility as a Response to Xenophobia

 

‘’There is no clash of civilizations, there is only a clash of ignorance’’

Eduard Said

 

Youth For arab Baltic CooperationThe Euro-Mediterranean region was always a space of constant mobility and exchanges where civilizations were rising; expanding and dying leaving behind them common values and practices. No wonders that two of the major travelers in the world Marco Polo and Ibn Battuta come from the Euromed. Yet, nowadays the curiosity of travelling to different places and learning about other cultures is crippled by modern borders a non-natural piece of paper called visa. The restrictions on human movements around the world has emphasized stereotypes and xenophobia between the people, leading to a form of ‘’Clash of Civilisations”. In this article we argue that a clash of civilizations does not exist, there is only a clash of ignorance as explained by the Palestinian orientalist Eduard Said.

Despite that many people think that mobility can sometimes emphasise steriotypes about North/South and can constitute a huge risk to the meaning of the modern nation state by reshaping identities and values. However, the movement of humans across the euromed region can be an important solution to the misunderstanding between the two regions.

In fact, a kilogram of orange could be much more easily moved from Egypt to Germany , due to the free trade agreements and the demand /offer market mechanisms , than a natural human being who seeks healthcare, education or simply some  knowledge or entertainment  in a north country.

On one hand, different exchange agreements were created to facilitate merchandise trade between our two regions: the Euro 1 Agreement is daily being in practice. On the other hand, there is no similar agreement for the human mobility, that the same human beings who created or cultivated these goods.

The Anna Lindh report, which was carried out by Gallup in a sample of 48000 inhabitants in 12 countries, highlighted that only 11% of the European population had interacted with someone from the south countries in the past 10 years.

Likewise, from the other side of the sea as only 12 % of Egyptians have been in touch with European population , another number which would also indicate the big gap between our different region is the fact that only 8 % of the European people are interested to visit Arab countries  .

This shortage of human mobility is justified by the consequences of 9/11 which lead to an institutionalized high level of mistrust with the Arab region. Moreover, the media manipulation and the politicians discourse contributes in increasing a certain level of xenophobia . This lack of mobility is being tackled by a number of organisations and initiatives which try to bridge this gap , promoting the cooperation , the culture and the diversity…Youth For arab Baltic Cooperation

In this framework a Arab-Baltic Cultural days was organized in Vilnius, Lithuania from the 19th to the 25th of November 2012 with the support of the European Commission’s Youth in Action Programme, the Anna Lindh Foundation and the Bibiotheca Alexandrina with the presence of 24 participants from all of Morocco, Egypt and Palestine from the MENA region, and Denmark, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, and Sweden from the Baltic Sea countries. Such a seminar is a good opportunity to bridge between the north and the south and to create a common understanding between the participants who represented their countries and cultures, offering a unique perspective of future cooperation by creating a sustainable network of Arab-Baltic organizations.

 

 

Čia galite rasti ekspertų pristatymą apie Arabų pavasarį ir Medijos įtaką prezentaciją:

How social media affected the arab spring from Jolita Bečienė Kiesaitė

Visą projektą vainikavo Užupio respublikoje atidaryta konstitucija arabų kalba:

Facebooktwitterlinkedinmail