Together 4 Intercultural DialogueTogether 4 Intercultural Dialogue –  yra grupinis EST projektas, vykdytas 2010 metais. Jo metu 4 savanoriai iš Rumunijos, Palestinos ir Portugalijos atliko nuo 3 iki 9 mėnesių savanorystės tarnybą Lietuvoje/Vilniuje Kultūros centre “In Actio”.

Savanoriai tobulino savo asmenines kompetencijas gyvendami ir dirbdami naujoje aplinkoje bei prisidėjo prie vietinės bendruomenės savo veikla ir užsiėmimais, kurie puoselėjo tarpkultūrinį mokymąsi. Svarbi savanorių užduočių dalis buvo kultūriniai kursai skirti vietiniam jaunimui, kurių pagrindinis tikslas buvo supažindinti su kultūrų įvairove ir skatinti toleranciją (pažinimą) skirtingų kultūrų.

Savanoriai taip pat buvo įtraukti į informacinių užsiėmimų tobulinimą ir organizavimą Veiklus jaunimas programos rėmuose bei į kultūrinio dialogo skatinimą savo kultūrų pristatymų metu. Savanorių mokymosi ir tobulėjimo metodai ir būdai buvo paremti neformalaus ir savaiminio mokymosi pagrindais taip pat savanorystės metu buvo skatinami saviraiškos ir meno metodai, kurie buvo naudojami paskatinti vietinį jaunimą domėtis tarpkultūrinio dialogo ypatumais.

Patobulintos arba įgytos savanorių kompetencijos, kultūrų kursai vietiniam jaunimui bei sukurtas stalo žaidimas skirtas tarpkultūriniam dialogui yra vieni iš pagrindinių rezultatų, kuriuos šis projektas pasiekė.

Together 4 Intercultural Dialogue projektą, Kultūros centras “In Actio” programos “Veiklus jaunimas” rėmuose vykdė kartu su šiomis partnerėmis organizacijomis:

Together 4 Intercultural DialogueVisi savanoriai vykdė tą pačią veiklą, tačiau tai darė skirtingais būdais atsižvelgiant į jų kompetencijas ir motyvaciją ir/ar norą išbandyti. Savanoriai atliko šias pagrindines užduotis:

Visų veiklų metu didelis dėmesys buvo kreipiamas į savanorių įgūdžius bei motyvaciją išbandyti kažką nauja.

Projekto planuoti tikslai – skatinti toleranciją ir pagarbą tarp jaunimo kitų kultūrų atstovams, skatinti tarpkultūrinį dialogą, atkreipti dėmesį į migrantų Lietuvoje problemas bei skatinti jaunimo savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų – nors ir sunkiai apibrėžiami konkrečiais skaičiais ar statistika, tačiau buvo pasiekti. Be to, projektas atskleidė šių tikslų siekimo poreikį ir toliau, kas ypač skatina tolesnę veiklą siekiant tarpkultūrinio dialogo ir pagarbos kitataučiams Lietuvoje.

Together 4 Intercultural DialogueProjekto rezultatai / pasiekimai prisidėjo ir prie programos “Veiklus jaunimas” keliamų tikslų bei prioritetų:

Dėka neformalaus ugdymo metodų ir draugiškos atmosferos vykdant veiklą organizacijoje, padėjo savanoriams pasiekti ne tik užsibrėžtų tikslų, tačiau davė ir tai, ko iki veiklos pradžios nesitikėjo. Savanoriai labiau pažino save, patobulino bendravimą su kitataučiais bei įgijo naujų žinių, įgūdžių, vertybių.

Įvairių veiklų metu, tiek savanoriai, tiek PO nariai, savanoriai turėjo galimybę atrasti skirtingų kultūrų ypatumus ir pažvelgti į kitas kultūras giliau, paneigiant vyraujančius stereotipus.

Viso projekto pagrindinis tikslas buvo skatinti tarpkultūrinį dialogą pagrįsta ugdymu ir įvairovės vertybių suvokimu mūsų visuomenėje. Be to, projekte buvo keturi savanoriai iš trijų visiškai skirtingų kultūrų, o tai davė pozityviai pažvelgti į kitas kultūras ne tik savanoriams gyvenant kartu, bet ir kitiems organizacijos darbuotojams, nariams ir savanoriams.

Savanoris iš Palestinos Amjad apie savo patirtį teigia:

Together 4 Intercultural Dialogue“My world map was expanded and my knowledge about different countries and cultures has increased; specially about European countries and societies. Through this experience I improved my knowledge about European countries, cities, traditions, cultures, rules, people and ways of living. This experience gave the chance to change many stereotypes about this region, and brought me many contacts and intercultural ideas. I made different kind of activities with different ages and levels of local people and community through my project. And in my free time I had various plans with locals sharing them their traditions and festivals (food, dances, knowledge, stereotypes and lifestyles); in somehow I felt like I’m a local in this community as I’m one them. I have many contacts and friends..

In fact EVS is a great chance and I strongly recommend it for other to take such a chance that could change their lives in a way or in another. EVS is a way to open the people minds that this is one world and we are all same in it. Nothing impossible just give the initiative and provide what you have to others by being tolerant and eager to tender free of charge.. “

Savanorė iš Portugalijos Ana apie savo savanorystę teigia:

Together 4 Intercultural Dialogue“EVS is a great opportunity for young people not only to travel, live and meet different people but also to growp up as human being and realize that the world is more than our home. During this project I learn that despite the cultural, religious, political and social differences we are people who just want to be happy and enjoy life! With this experience one have the opportunity to LEARN a lot about different things – life, culture, people, language, history, specific skills, it depends on the volunteer will! And of course one have the opportunity to gain work experience and learn useful skills which can be used later on a future job! “

 

Savanoris iš Palestinos Fadi apie savo patirtį teigia:

“In my EVS project i achieved a lot and changed many things in me ,for the language i could say i can talk and express what i need in Lithuanian language but since it’s a difficult language to learn, i need more time to be able to speak more clearly and express myself more.

Social skills is one of the important things i have developed in personal and professional level also.Together 4 Intercultural Dialogue

And also meeting the Lithuanian culture which is new for me and my knowledge and being a part of this culture for a while, it helped me to understand other culture and meet this culture and many others also.

My plans for the future was finding a good job, starting a good career, and that what happened exactly as i will start my new job in my country very soon.

Beside that ,my skill in speaking english were developed and now i am talking better english , and also my awarness to the European countries specialy east Europe is raised many times comparing to before my EVS .

Of course i will encourage other people, young people to take a part of the EVS projects, as a great chance to learn in different ways and to open eyes about other cultures, beside living abroad itself is a great opportunity…”

Facebooktwitterlinkedinmail