LT-PS.NET - Lietuvos Palestinos Nevyriausybinių organizacijų tinklas„Bendra LT-PS tinklo veikla“ („Common activities of LT-PS.NET“) tai 2011 metų spalio 2-8 dienomis In Actio organizuotas susitikimas, kuris vyko LR Užsienio reikalų ministerijos programos “Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai” remiamo projekto rėmuose . Projekto pagrindinis tikslas – plėsti ir vystyti Lietuvos ir Palestinos nevyriausybinių organizacijų (NVO) tinklą, kuris remtų ir užtikrintų darnų bei nešališką partnerių bendradarbiavimą ir taip tiesiogiai prisidėtų prie pilietinės visuomenės vystymosi bei žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo.

Susitikimo metu Lietuvos bei Palestinos nevyriausybinių organizacijų atstovai diskutavo apie tinklo pritaikymą siekiant skatinti nevyriausybinių organizacijų bendarbarbiavimą jaunimo, kultūros bei savanorystės srityse. Dalyviai susitiko su Kėdainių krašto muziejaus direktoriumi Rimantu Žirguliu, Susitikimo metu kur ypač didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos; lietuvių ir žydų bendrai istorijai; aptartos bendradarbiavimą galimybės kultūros srityje. Siekiant adaptuoti tinklo veiklas prie konkrečių jaunimo organizacijų poreikių buvo organizuojami susitikimai su Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos (Lijot) prezidentu – Šarūnu Frolenko bei LR Jaunimo reikalų departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja – Sandra Jančauskaite-Aragroug.

Projektui išskirtinumą suteikė dalyvių susitikimas su Arabų mažumų atstovais gyvenančiais Kaune bei Vilniuje. Šių susitikimų metu buvo aptarinėjama kaip tinklo veikla padėtų šios mažumos integracijai Lietuvoje, skatintų tarpkultūrinį dialogą.

Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijoje dalyviai pristatė bei aptarė bendradarbiavimo eigą bei ateities galimybes. Susitikimo metu taip pat buvo dalyvavo pristatyti  bendradarbiavimo iššūkiai, situacija regione. Lietuvos ambasadorė ypatingiems pavedimams Ina Marčiulionyte, Artimųjų Rytų ir Afrikos šalių skyriaus vedėja Laima Jurevičienė bei Pirmoji sekretorė Rasa Bubelienė.

Europos informacijos biure vyko tarptautinė konferencija “Lietuva ir Pelestina bendrai veiklai”. Jos metu buvo pristatytos nevyriausybinių organizacijų Palestinoje iššūkiai bei veiklos sritys. Su Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovais buvo dalinamasi gerų projektų pavyzdžiais, pristatomi LT-PS tinklo ateities planais.

Siekiant plačiau pristatyti projektą, Gedimino pr. įsikūrusiame knygyne, buvo atidaryta jaunųjų fotomeninkų iš Palestinos paroda –“Palestina”. Atidarymo metu susirinkusiems entuziastams buvo pristatyti tinklo tikslai ir surengtas Palestiniečių kultūros vakaras, kurio metu svečiai vaišinosi Arabiškais skanumynais bei artimiau susipažino su Palestinos kultūra.

Pačią parodą galite pamatyti čia.

Projekto partneriai:

Palestinos:

Projektas buvo rengiamas LT Užsienio reikalų ministerijos programos “Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai” rėmuose.

Lietuvos Vystomasis Bendradarbiavimas

Facebooktwitterlinkedinmail