Action CoMix Action Co.Mix - Tarptautiniai mokymo kursai– tarptautiniai mokymo kursai, kurie subūrė 24 jaunimo darbuotojus, lyderius ir savanorius iš 8 skirtingų Europos šalių. Mokymai Action CoMix vyko Vilniuje, Lietuvoje 2013 m. kovo 17-24 dienomis ir jų pagrindinis tikslas buvo prisidėti prie jaunimo veiklos kokybės ir jaunimo organizacijų galimybių kėlimo. Mokymai dalyviams suteikė žinių ir metodų darbui su jaunimu keturiomis temomis: kūrybiškumas ir inovacija, jaunimo dalyvavimas, socialinis verslumas ir jaunimo darbo/veiklos pripažinimas. Taip pat mokymų metu dalyviai susipažino su komiksų darymo technika kaip priemone darbe su jaunais žmonėmis ir/arba priemone informacijos sklaidai tiek jauniems žmonėms, tiek visuomenei. Mokymų metu buvo sukurta komiksų knyga auksčiau išvardintoms temoms skatinti, kurioje pateikta ir informacija apie tai, kaip komiksus kaip priemonę gali naudoti ir kiti jaunimo darbuotojai.

Action Co.Mix - Tarptautiniai mokymo kursaiAction CoMix projektas siekė skatinti dalyvių aktyvų dalyvavimą, toleranciją, tarpusavio supratimą, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, komandinio darbo ir pagaliau mokymosi visą gyvenimą principus. Mes tikime, kad kuo atidžiau programa yra paruošta, tuo didesnį poveikį pasieki dalyviams. Kadangi patyriminis mokymasis buvo vienas iš svarbiausių šio vizito mokymosi įrankis, projektas užtikrino dalyvių saviraišką bei motyvaciją gerinti savo įgūdžius ir žinias bei gilintis į darbo su jaunimu kokybės užtrikrinimą.

Action CoMix projekto nauda neapsiriboja vien tik dalyviais, kadangi jie atstovavo savo organizacijas (buvo atidžiai atrinkti, ne tik pagal motyvaciją, bet ir pagal galimybes/norą vėliau pritaikyti įgytas žinias savo darbe su jaunimu ypač su mažiau galimybiu turinčiu jaunimu įvairiuose projektuose). Be to dalyviai Action CoMix projekto metu turėjo galimybę pabendrauti su kitomiis vietinėmis organizacijomis ir vietos bendruomene, kuriems šis projektas tikime kad davė įtakos tiek ateities partnerystėm užtikrinti, tiek gilino žinias ir motyvaciją aktyviais dalyvauti įvairioje veikloje, paskatino domėtis komiksais kaip priemone saviraiškai ir/ar darbui su jaunimu. Keletą projektų buvo suplanuoti šio projekto met “Veiklus jaunimas” programos rėmuose. Tačiau Action Co.Mix - Tarptautiniai mokymo kursaibendradarbiavimas tarp organizacijų partnerių tęsiasi ir kitų projektų ir/ar fondų rėmuose. Sukurta el. komiksų knygute tikime bus naudinga ir daugiau jaunimo organizacijų ir darbuotojų, kurie nedalyvavo mūsų mokymuose, tačiau ji gali tapti ir puiki priemonė laisvalaikiui praleisti ir pasidomėti komiksų iškeltomis istorijomis.

Skirtinga partnerių/dalyvių patirtis tik padidino Action CoMix projekto poveikį, kadangi dalyviai ne tik mokinosi iš mokymų vadovų, ekspertų bet ir vieni iš kitų.

Mokymo kursų “Actio Co Mix” pasiekti rezultatai buvo šie:

– Projektas skatino bei stiprino jaunimo organizacijų dirbančių su jaunimu tinklą.

– Projekto metu dalyviai įgijo arba patobulino kompetencijas reikalingas gerinant darbo su jaunimu kokybę.

– Projektas skatino dalyvių (kurių didžioji dalis buvo jauni žmonės) aktyvų ir inovatyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime bei veikti visai Europai rūpimais klausimais tokiais kaip socialinė įtrauktis, savanorystė, žmogaus teisių ugdymas.

– Skatino dalyvių toleranciją kitataučiams, kadangi projekte dalyvavo atstovai iš 7 skirtingų Europos šalių.Action Co.Mix - Tarptautiniai mokymo kursai

– Dalindamiesi patirtimi dalyviai suvokė, kad nors Europoje vyrauja įvairovė, vis dėlto socialinės problemos yra bendros ir jas geriau spręsti bendrai vadovaujantis kitų šalių gerąja patirtimi ar bendrų sprendimų priėmimo būdu.

– Projektas Action CoMix suteikė erdvę ir motyvaciją dalyviams vykdyti bendrus tarptautinius projektus.

– Projekto metu dalyviai įgijo jaunimo vadovams, darbuotojams reikalingų įrankių bei metodų darbui su jaunimu bei ugdymo veiklai vykdyti.

Action Co.Mix - Tarptautiniai mokymo kursai– 24 projekto dalyviai taip pat įgijo ir/ar patobulino kompetencijas reikalingas darbe su jaunais žmonėmis tiek programos pasiūlytų užsiėmimų pagalba, tiek vieni iš kitų patirties.

– Projektas paskatino dalyvius veikti kaip “skleidėjai” (multipliers) ne tik savo bendruomenėse, bet ir tarptautiniu lygiu.

– Projekte Action CoMix dalyviai ypač buvo skatinami veikti svarbiomis jų visuomenėje temomis, ypač tokiomis, kurios svarbios visos Europos lygiu, tokios kaip jaunimo darbo pripažinimas, kūrybiškumas ir verslumas, aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas.

– Dalyviai buvo supažindinti su neformalaus ugdymo priemonėmis/vadovais: Kompasas, T-kits ir pan.

– Temos, kurios buvo parinktos šiam projektui, aktualios Europos Bendrijai skatino dalyvių aktyvų prisidėjimą prie savanorystės, socialinės įtraukties bei žmogaus teisių ugdymo skatinimo.

Action Co.Mix - Tarptautiniai mokymo kursaiDalyviai patobulino ir/ar įgijo šias kompetencijas: bendravimas užsienio kalba (anglų), praplėtė savo mąstymą bei pradėjo mąstyti Europos lygiu, įvairių neformalaus ugdymo metodų pagalba ypač lavino savo kompetenciją mokytis, bendraudami su kitataučiais projekto metu tobulino savo socialines, bendradarbiavimo, komunikavimo kompetencijas, tobulino savo tarpkultūrinio dialogo kompetencijas bei komiksų pagalba lavino savo kūrybiškumą ir požiūrį į meną.

Projekto Rezultatai:

Facebooktwitterlinkedinmail