Koordinatorių “Baltijos šalių partnerystė žmogaus teisių ugdymo klausimais” susitikimas Estijoje

Pirmąją vasaros dieną (birželio 1 d.), Taline įvyko Estijos žmogaus teisių draugijos organizuojamas koordinacinis susitikimas. Pagrindiniai susitikimo tikslai buvo aptarti projekto „Baltijos šalių partnerystė žmogaus teisių ugdymo klausimais“ ir „Demokratinio pilietiškumo ugdymas“ įgyvendinimo eigą visose partnerinėse šalyse.

„Baltijos šalių partnerystė žmogaus teisių ugdymo klausimais“ – tai bendra trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) iniciatyva, kurios rėmuose į keturias regiono kalbas (lietuvių, latvių, estų bei rusų) yra verčiami du Europos Tarybos (angl.COE) leidiniai: Mokinių Gebėjimo Vertinti Medijose Ir Socialiniuose Tinkluose Pateikiamą Informaciją Vystymas ir Mokymas Svarstyti Prieštaringas Temas.

Vienas svarbiausių susitikimo metu iškilęs klausimas buvo susijęs su galutiniu projekto rezultatu – bendru Baltijos šalių forumu. Ruošiantis įgyvendinti projektą buvo numatyta jog Forumas vyks Taline, visgi susitikimo metu paaiškėjo, kad dėl renginių skirtų Estijos pirmininkavimui ES Tarybai gausos jį įgyvendinti Taline bus ypatingai sudėtinga. Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas pagal galimybes vėlinti jo datą bei kelti į Latviją, Lietuvą.

Susitikimo metu taip pat buvo aptariami klausimai susiję su mokymų skirtų mokytojams organizavimu kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje. Tenka pastebėti, kad pagrindiniai klausimai gan panašūs – mokytojų dalyvavimas seminaruose dažnai yra ribotas dėl asmeninės motyvacijos stokos, mokyklų administracijų , sudėtingas organizavimo laikotarpis. Rekomendacija rengiantiems renginius/mokymus mokytojams – vengti mokyklinių egzaminų laikotarpio, stengtis, kad renginius reklamuotų švietimo ir mokslo ministerijos.

Projekto partneriai sutarė, kad šis projektas parodė, kad dažnai mes stengiamės bendradarbiauti su tolimomis šalimis, o bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis dažniausiai lieka pašonėje. Kaimyninės šalys dažnai turi panašias situacijas, todėl plėtojant bendradarbiavimą kaimyninėmis šalimis, bendras problemas ar klausimus mes galėtume spręsti žymiai efektyviau bei konstruktyviau.

Facebooktwitterlinkedinmail