Andrius BecysAndrius Bečys – iniciatorius, praktikas, tarptautininkas, virš 15 metų dirbantis su švietimo bei neformalaus ugdymo programomis. Savo veikloje daug dėmesio skiriantis naujų metodų bandymams, diegimui bei taikymui praktikoje.

Andriaus patirtis bei žinios susiformavo aktyviai veikiant NVO veikloje, inicijuojant ir koordinuojant tarptautines bei tarpkultūrines programas, mokymus, konferencijas, organizacijų tinklus nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu. Andrius Bečys savo žinias sukaupė ekspertams skirtuose mokymuose, kuriuos organizavo Anna Lindh Fondas, Europos Taryba, Arabų Lyga, Jungtinės Tautos bei Europos Komisija. Skatindamas, plėtodamas bei vystydamas tarptautines gerąsias praktikas Lietuvoje. Andrius prisideda prie tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtojimo, ypatingą dėmesį skirdamas švietimo, kultūros ir verslo tarpusavio bendradarbiavimui.

Pagrindiniai susiję darbo rezultatai:

Pagrindinės gyvenimo vertybės – laisvė, tolerancija ir atvirumas kitiems požiūriams.

Šiuo metu Andrius Bečys koordinuoja Europos Tarybos paremtą projektą Baltic Partnerships for Human Rights Education (HRE) and Education for Democratic Citizenship (EDC). Projekto rėmuose 2017.05.02 buvo organizuojamas seminaras „Mokinių gebėjimas vertinti informaciją ir kritinio mąstymo ugdymas“ (plačiau spausti čia), o 2017.09.28 vyks konferencija “Kritinis mąstymas ir Prieštaringos temos” (plačiau spausti čia)