Doc. dr. Sigita Burvytė – sumaniosios edukacijos programų tėvams ir pedagogams kūrėja, bei pozityviosios tėvystės principų puoselėtoja

Doc. Dr. Sigita BurvytėDoc. dr. Sigita Burvytė – Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja. 2001–2011 metais vykdė aktyvizuotą etnografinį tyrimą ir 2011 m. apgynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją tema „Pirmosios klasės mokinių adaptacijos mokykloje pedagoginis koregavimas“. Įkūrusi VšĮ „Vaikų ugdymas“, teikia pagalbą šeimoms vaikų ugdymo klausimais, veda paskaitas-diskusijas esamiems ir būsimiems tėvams, pedagogams ir kitiems ugdytojams. Nuo 2012 m. – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų konfederacijos vaikams tarybos narė ir LEU SKI tarybos narė, o nuo 2014 m. vasario mėn. iki dabar vadovauja Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto  Socialinio ugdymo katedrai.

Sigita daugiau nei 16 metų dirba tėvų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimo srityje. Savo praktinę edukacinę patirtį sukaupė teikdama individualias konsultacijas, bei vesdama grupinius užsiėmimus tėvams ir pedagogams vaikų ugdymo klausimais. Siekdama padėti vaikams bendradarbiauja su daugeliu Lietuvos NVO bei ugdymo institucijomis, o mokslinius tyrimus vykdo su LEU SEF Socialinio ugdymo katedros mokslininkais. Veda sumaniosios edukacijos seminarus pedagogams ir tėvams, bei rengia metodines priemones tėvams ir pedagogams („Tėvai vaikams – vaikai tėvams“ ir kt.).

Trumpai apie atstovaujamas organizacijas:

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio ugdymo katedra atlieka mokslinius tyrimus, susijusius su sumaniosios edukacijos metodų kūrimu ir jų praktiniu pritaikymu ugdant visapusišką (fiziškai stiprų, emociškai tvirtą, socialų ir mąstantį) ir sumanų žmogų, vykdydama Socialinės pedagogikos bakalauro studijų programą ir inovatyvią, bei šių dienų poreikį atliepiančią, Socialinių industrijų ir komunikacijos magistrantūros studijų programą.

Všį „Vaikų ugdymas“ siekis – ugdyti harmoningą asmenybę, keliant tėvų ir kitų ugdytojų sąmoningumą, ugdant pozityvius tėvų bendravimo su savo vaikais įgūdžius bei stiprinant tėvų ir vaikų tarpusavio santykius. Pagrindinės paslaugos: pedagoginės individualios konsultacijos tėvams šeimos narių tarpusavio santykių klausimais, seminarai bei grupiniai užsiėmimai tėvams (ar kitiems ugdytojams) vaikų ugdymo klausimais, šeimų stovyklų, skirtų tėvų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimui, organizavimas, bei kitos sumaniosios edukacijos veiklos pedagogams ir tėvams.

Kultūros centro “In Actio” bendradarbiavimo su gerb. Doc. dr. Sigita Burvyte istorija:

Save

Save

Save