Projektas „Cultural Dimesion“ – jaunimo mainai, kur 30 jaunų ir entuziastingų žmonių iš Maltos, Italijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos susitiko ir pasidalino informacija bei patirtimi apie savo kultūras. Tai jiems leido geriau suprasti kitas kultūras ir jų atstovus. Taigi jaunimas 2007 m. rugpjūčio 13-22 dienomis dalyvavo socialiniuose užsiėmimuose, kurie padėjo jiems atskleisti kultūrų įvairovės paslaptis.

Pagrindinis projekto tikslas buvo jauniems žmonėms, kurie iki tol neturėjo galimybės dalyvauti tarpkultūriniame renginyje, perteikti grupių iš skirtingų šalių vertybes. Taip pat parodyti, kad kultūrų įvairovė daro įtaką ne tik individams, bet ir visuomenėms, kurioms jie priklauso. Projekto dalyviai dalinosi legendomis ir dainomis, pristatė savo tradicijas.

Ši veikla suteikė galimybę jauniems žmonėms susipažinti su įvairiomis kultūromis. Projekto vizija buvo sudaryti erdvę dalyviams pabendrauti su kitataučiais bendraamžiais bei pažinti kitas kultūras, skatinti grupės kūrybinę nuotaiką. Į programą buvo įtrauktos skirtingos užduotys bei užsiėmimai, susiję su asmeniniu dalyvių tobulėjimu ir jaunų žmonių tarpkultūriniu bendradarbiavimu.

Projektas buvo vykdomas programos “Veiklus jaunimas” rėmuose, jį finansavo Europos Bendrija. Mainų metu buvo sukurtas lankstinukas ir trumpas filmas, pristatantys projekto idėją.

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys (pranešimas) atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą“

Facebooktwitterlinkedinmail