Milda LukosevičiūtėMildos Lukoševičiūtės profesinis kelias prasidėjęs savanoryste tęsėsi lydint kitus jaunus savanorius iš įvairių šalių, stiprinant organizacijas darbe su savanoriais, rengiant paskaitas bei mokymus tarpkultūrinio ugdymo, savanoriškos veiklos organizavimo temomis. Šiuo metu kartu su “Socialinio suflerio” komanda siekia stiprinti bendruomenių narių pasitikėjimą vieni kitais, gebėjimą veikti kartu, mokymąsi iš patirties. Atstovauja VšĮ “Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras” kurio misija skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu ir sudaryti sąlygas kelti žmonių, dirbančių su jaunimu, kvalifikaciją.

Kultūros centras „In Actio“ su gerb. lektore Milda Lukoševičiūte bendradarbiauja konferencijos  „Kritinis mąstymas ir prieštaringos temos“ rėmuose (2017.09.28), kurios metu  gerb. Milda dalyje „Apie vertinimą praktiškai“ kalbės apie tai kaip treniruoti įgūdį vertinti kasdienybėje.