Giedre TumosaitėGiedrė Tumosaitė – Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė, nacionalinė demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo (EDC/HRE) koordinatorė Lietuvoje.

Ugdymo plėtotės centras yra švietimo pagalbos įstaiga, kurios misija yra užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kokybę, būtiną tvariai šalies pažangai.

Kultūros centras „In Actio“ su gerb. Giedre Tumosaite bendradarbiauja konferencijos “Kritinis mąstymas ir prieštaringos temos” rėmuose. Konferencijos metu gerb. Giedrė Tumosaitė skaitys pranešimą Mokytis gyventi drauge: demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo įgyvendinimo patirtys ir iššūkiai”

Pranešimu bus apžvelgiama demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių ugdymo įgyvendinimo situacijos bei turimų išteklių Europoje ir Lietuvoje.